หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

กวนอิมยืนถือแจกันทองเค 7 นิ้ว

นิยมตั้งไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือในห้องพระเพื่อขอพรจากพระองค์ช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายรวมถึง อุบัติเหตุบันดาลคว... Read more

4670

580 ฿